Friday, January 10, 2014

Raw Chocolate Levander Cake with Whipped Coconut Cream


Don't forget to visit also my Facebook page HERE and give me your like and share, thanks!
Nezabudnite navštíviť aj moju Facebook stránku TU a dať mi svoj like & share, ďakujem!

This gorgeous cake was a great success! I made it twice, ones for my boyfriends family for Christmas and ones for our friends that got engaged recently, so we wanted to congratulate them. I planned to make the cake again after Christmas since the pictures didn't turn well and this was a great occasion for such a fancy cake. It was the best chocolate cake I ever tasted, so creamy, sweet and decadent! The combo of levander, coconut cream, chocolate and vanilla was one tasty delight. I absolutely recommend this recipe for any occasion, share it with your friends and they will love you!

Táto užasná torta bola dokonalý úspech! Pripravila som ju až dva razy, raz pre rodinu mojho priateľa na Vianoce a raz pre našich priateľov, ktorí sa nedávno zasnúbili, takže sme im chceli zagratulovať. Plánovala som pripraviť túto tortu ešte raz po Vianociach kedže fotky sa bohužiaľ nevydarili a táto príležitosť sa hodila naozaj skvele pre prípravu takejto krásnej torty. Bola to najlepšia čokoládová torta akú som kedz ochutnala, úžasne krémová, sladká a dekadentná! Kombinácia levandule, kokosovej slahacky, čokolády a vanlky bola jedna chutná báseň. Určite odporáčam tento recept pre akúkoľvek príležitosť, podeľte sa oň so svojimi priateľmi a budú vás milovať!


I've been very busy since beginning of the new year and this is my very first post in 2014. I decided to make a small change on my blog as a New Years resolution which I hope will please my slovak/czech readers - since now on I'll be adding slovak translations. So even those in Slovakia and Czech Republic who don't speak english and are interested in raw vegan food and life style will be able to read my posts and recipes. I got a lot of mails asking me to write in slovak and since I have a lot of slovak/czech followers I realized I should do the translations. 

Od začiatku nového roku som bola veľmi zaneprázdnená a toto je môj úplne prvý post v roku 2014. Rozhodla som sa urobit malú zmenu na blogu ako novoročné predsavzatie, ktoré dúfam poteší mojich slovenkých a českých čitateľov - od teraz budem na blog pridávať aj slovenské preklady. Takže aj tí zo Slovenska a Česka, ktorí nehovoria anglicky a zaujímajú sa o raw vegan stravu a životný štýl budú môcť čítať moje posty a recepty. Dostala som mnoho správ a žiadostí o to abz som písala aj po slovensky a keďže mnoho mojich čitateľov sú aj slováci a česi, uvedomila som si, že by som skutočne mala robiť aj slovenské preklady. I chose to write in english because of many reasons, one of them is that even though I was raised in Slovakia, I now live in Sweden and see my future here, speak the language, study their schools and want to start my career here, not in Slovakia. So it is very important to me to get also swedish readers. I didn't want to spend my time writing in three languages so I chose english as an international language. Doing only slovak or only swedish translations didn't feel right. But I'm starting a new blog that I decided to write in swedish and english, so this blog will be in english and slovak. I'm glad I sorted this out and I can share all my recipes and thoughts with all my slovak/czech and even swedish friends and family and still be international.

Rozhodla som sa písať blog po anglicky z mnohých dôvodov, jeden z nich je aj to, že napriek tomu, že som narodená na Slovensku, momentálne žijem vo Švédsku, kde vidím svoju budúcnosť, hovorím ich jayzkom, študujem na ich školách a svoju kariéru chcem začať tu, nie na Slovensku. Takže je pre mňa skutočne dôležité mať aj švédskych čitateľov. Nechcela som tráviť svoj čas prekladaním do troch rôznych jayzkov a tak som sa rozhodla pre angličtinu keďže je to medzinárodný jazyk. Prekladať iba do slovenčiny alebo len do švédčiny sa mi nezdalo správne. No rozbieham nový blog, ktorý som sa rozhodla písať vo švédčine a angličtine, takže tento blog bude v angličtine a slovenčine. Som rada, že som tento problém konečne vyriešila a že môžem zdieľať svoje recepty a myšlienky so všetkými mojimi slovenskými, českými aj švédskymi priateľmi a rodinou a zároveň ostať v rovine medzinárodnosti.


Raw Chocolate Levander Cake with Whipped Coconut Cream

makes 1 9-inch cake

Crust:
2 cups coconut pulp waste from raw coconut cream (recipe bellow) or almond flour
2 cups dates, pitted
1/2 vanilla stalk

Chocolate cream:
4 - 5 big avocados 
1 ripe banana
1 1/2 cup dates, pitted
1/3 cup raw cocoa powder or raw carob powder
1/2 vanilla stalk

Raw coconut cream:
3 big coconuts with hard shell
5 cups water or more if needed
nut milk bag
1/2 tsp pure vanilla powder
3 Tbsp raw honey or other raw sweetener of your choice

Garnish: 
3 Tbsp dried lavender flowers
3 fresh figs, sliced

9-inch sprigform 

For the raw coconut cream: Crack the coconuts and remove the coconut meat. Cut into small pieces and blend in a high speed blender along with the water. Blend well and if too thick, add more water. Using nut milk bag, separate the the coconut milk from the pulp and squeeze well into a bowl so the pulp gets dry enough. Place the milk in the fridge and wait until the cream settles on the top (this can take a few hours so the best is to prepare the cream day ahead). Then spoon it into another bowl and whip with vanilla powder and honey. Place in the fridge. 
For the crust: Combine all ingredients in a food processor and process until you get dough like mixture. Line your springform with a nonstick sheet and press the dough in to create a crust.
For the chocolate cream: Combine all ingredients in a high speed blender and blend until smooth. Pour into the springform and top with the coconut cream. Place in the freezer to set until firm, for about 3 hours. Then remove the springform and decorate your cake with lavender flowers and figs.

Čokoládovo levanduľová torta s kokosovou šlahačkou

Korpus:
2 hrnčeky kokosovej múky - ostatku z kokosovej šľahačky (recept nižšie) alebo mandľovej múky
2 hrnčeky čerstvých datlí, vykôstkovaných
1/2 vanilkového struku

Čokoládový krém:
4 - 5 veľkých avokád 
1 zrelý banán
1 1/2 hrnčeku čerstvých datlí
1/3 hrnčeka raw kaka alebo raw carobu 
1/2 vanilkového struku

Raw kokosová šľahačka:
3 veľké kokosové orechy
5 hrnčekov vody, alebo viac ak je potrebné
vrecko/filter na orechové mlieko
1/2 čl vanilkového prášku
3 Pl raw medu alebo iného raw sladidla podľa vlastného výberu

Ozdoba: 
3 Pl sušených levanduľových kvietkov
3 čerstvých prekrojených fíg

väčšia forma na torty

Na kokosový šľahačku: rozbijeme kokosové orechy a odstránime kokovú dužinu, nakrájame na menšie kúsky a vložíme do mixéru spolu s vodou. Dobre premixujeme a ak je zmes príliš husta, pridáme viac vody. Pomocou vrecka/filtru na orechové mlieko oddelíme kokosovú múku od mlieka, ktoré prepasírujeme cez vrecko do misky. Misku s mliekom dáme do chladničky a počkáme kým sa na vrchu usadí kokosová smotana (môže to trvať aj pár hodín ciže najlepšie je pripraviť kokosový krém deň dopredu). Ked sa šlahačka usadi, pomocou lyzice ju zozbierame a dáme do inej misky. Vyšľaháme s medom a vanilkou a odložíme do chladničky.
Pre korpus: vložíme všetky ingrediencie do robota/food processora a spracujeme na cesto. Tortovú formu vystelieme s pečiacim/nelepiacim papierom a vtlačíme cesto do formy tak aby sme vytvorili korpus. 
Na čokoládový krém: vložíme všetky ingrediencie do mixéru alebo food processoru a spracujeme na hladký krém. Vlejeme do tortovej formy a pokryjeme kokosovou šľahačkou. Vložíme do mrazničky asponň na 3 hodiny kým torta nestuhne. Potom odstránime tortovú obruč a tortu ozdobíme s levanduľovými kvietkami a figami.6 comments:

 1. What could you use instead of coconut pulp please as I am no good with opening coconuts!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Almond flour would be great substitution :) I should write it in the post too..

   Delete
 2. One of the tastiest things I ever ate!

  ReplyDelete